Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


U vindt ons ook hier:

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground


Het weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Over dit Station

Weerstation 'bij Pieter in Amsterdam Osdorp maakt gebruik van een Davis VP2 Solar/UV weerstation. De gegevens op deze site worden verwerkt door Meteobridge. Het station bevat een anemometer, neerslagmeter, thermo-hygro sensor en UV & Zonnekracht sensoren

De weergegevens voortdurend gemeten (per onderdeel van een seconde) en continu samengevoegd tot historische data met verschillende (van 5 min tot 1 maand) intervallen. Iedere 30 seconden wordt een nieuwe versie van de weergegevens naar de server opgeladen.

Het station bevat een Anemometer, Neerslagmeter, Thermo-Hygro sensor met Actieve Radiation Ventilator en UV & Zonnekracht sensoren. Temperatuur wordt gemeten op 12 meter hoogte en door middel een aparte sensor op 1,50 meter hoogte. Het weerstation is geplaatst op het dak van het gebouw. Voor een weerstation in een stedelijke omgeving staat de opstelling in een gunstige positie voor het meten van correcte gegevens. De windmeter steekt ongeveer 3 meter boven het dak en er is geen hoge bebouwing aan de zuidzijde in de directe straal rondom het weerstation.

Weerstation 'bij Pieter' bevind zich in de in het Zuidwest Kwadrant van de de buurt Osdorp Midden in Amsterdam. Deze wijk is onderdeel van het stadsdeel Nieuw West. Het weerstation is opgesteld vlakbij het Stadspark Osdorp aan de Pieter Calandlaan en het Waterpark gelegen aan de Slotervaart.

.

Amsterdam

  
Het weerstation is gesitueerd in de wijk Osdorp Midden van Amsterdam ingeklemd tussen de Pieter Calandlaan en de Slotervaart. De u-vormige woningcomplexen zijn de hedendaagse variant op de open stempelverkaveling van de oorspronkelijke Westelijke Tuinsteden. Zij verenigen de moderne stedelijkheid die gewenst is langs Calandlaan, met het ‘jaren zestig’ wonen aan groen en water. Aan de tuinzijde zijn de woningen uitgerust met balkons die verspringen ten bate van het zonlicht. De vormgeving is trouw aan het Calandlaan-ensemble

Pieter Caland Laan
Pieter Calandlaan

Woning complex 'Wonen bij Pieter'
Wonen bij Pieter Oostgevel

Wonen bij Pieter Binnentuin

Geschiedenis van het gebied.

Het gebied tussen Amsterdam en Haarlem maakte vroeger deel uit van het Utrechts-Hollandse veengebied. Tussen ca. 950 en ca. 1300 is dit gebied ontgonnen voor de landbouw.
Op de plek van de huidige Sloterplas lag destijds het Sloterdijkermeer of Slotermeer. In de dorpen, vooral in Sloten en Sloterdijk was al vroeg sprake van een concentratie van allerlei functies zoals kerken, politiebureau, scholen, wees- en armenhuis, winkels, bedrijven en cafés. Hoewel er in Osdorp een kerk heeft gestaan is dit buurtschap nooit uitgegroeid tot een echt dorp.

Het grootste deel van de bebouwing in landelijk Sloten en Osdorp bestond uit boerderijen. Er waren akkerbouwbedrijven in de droogmakerijen en rundveebedrijven in de uitgeveende polders en veenpolders. In de loop der jaren legden steeds meer boeren zich toe op de teelt van groenten. Eeuwenlang was het vervoer over water de kortste weg van het land naar de markt. Veel weilanden waren ook slechts over water bereikbaar. De boeren uit het gebied ten westen van Amsterdam werden dan ook wel “natte” boeren genoemd.>


Tot aan de realisering van de Westelijke Tuinsteden verandert het gebied eeuwenlang nauwelijks. De belangrijkste wegen zijn eeuwenlang de hoofdlinten Osdorperweg en Sloterweg. Het oude tracé van Osdorperweg (of Slimmeweg) loopt aan de westzijde van het plangebied en is nog steeds herkenbaar als het fietspad evenwijdig aan de Baden Powelweg. De Osdorperweg kende een aantal zijwegen die door de aanleg van de Westelijke Tuinsteden zijn verdwenen. In noordwesten van het plangebied lag bijvoorbeeld aansluiting van de Uitweg op de Osdorperweg. De Uitweg was een belangrijke route van het dorp Sloten naar Sloterdijk. De naam van deze verbinding leeft nog voort in Café De Uitweg dat ongeveer op de plek van de oude aftakking ligt.

De oorspronkelijke Slotervaart had zijn oorsprong ter plaatse van het huidige Waterpark. Ook deze waterloop verdween bij de aanleg van de naoorlogse woonwijken. Een lint van boerderijen (waaronder Hogewerf en Vrederust) lagen aan de Osdorperweg ter plaatse van de huidige tracé van de Baden Powellweg.

Natuurpark de Vrije Geer
Natuurpark de Vrije Geer
Natuurpark de Vrije Geer

Over deze Website

  
De website maakt gebruik van de Lueven Template versie 2.8x en is bereikbaar via de navolgende links en wordt gehost door STRATO.NL. De Meteobrigde laad de weergegevens in cycli van 30sec, 2 en 5 minuten naar de website

Credits

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2 Solar/UV

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
MeteoBridge PRO - RF

Webleverancier
My provider

Davis VP2 Solar/UV

Meteobridge

MeteoBridge PRO - RF

My provider